image

Міністерство Охорони Здоров‘я України

Асоціація акушер-гінекологів України

Вінницький осередок асоціації акушер-гінекологів України

Управління охорони здоров’я Вінницької ОДА

Асоціація перинатологів України

Національна Медична Академія Післядипломної Освіти ім. П.Л.Шупика

ПРОГРАМА

Науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю

«Актуальні питання здоровя матері, плода та новонародженого»

clip_image008

16-17 травня, 2013

м. Вінниця

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1-й день

08:00-09:45 – Реєстрація учасників конгресу

09:45-09:55 – Привітання учасників Конгресу, Член-кор. НАМН, д.мед.н., проф. Венцківський Б.М., представники місцевої влади

09:55-10:15 – «Перинатальна медицина та акушерська агресія», Член-кор. НАМН, д.мед.н., проф. Вдовиченко Ю.П., д.мед.н. Жилка Н.Я.

10:15-10:35 — «Перинатальні проблеми ЗВУР: медична допомога новонародженим», д.мед.н., проф. Шунько Є.Є.

10:35-10:50 – «Перші кроки фетальної медицини в Україні: практичні аспекти», д.мед.н., проф. Жук С.І.

10:50-11:10 – «Про єдність і розбіжності інтересів матері та плода при екстрагенітальній патології», Член-кор. НАМН, д.мед.н., проф. Медвідь В.І.

11:10-11:30 – «Дифференцированная акушерская тактика в сроке 41-й недели беременности», Член-кор. НАМН, д.мед.н., проф. Маркін Л.Б.

11:30-11:50 – «Вопросы метаболического обеспечения внутриутробного развития», д.мед.н., проф. Назаренко Л.Г.

11:50-12:10 – «Внутриутробный период развития и эволюция человека», д.мед.н., проф. Брехман Г. (Израиль)

12:10-12:35 – «Анестезіологічна допомога при внутрішньоутробних втручаннях», д.мед.н., проф., Ткаченко Р.О.

12:35-13:00 – дискусія

13:00-14:15 – ПЕРЕРВА НА ОБІД

14:15-14:35 – «Порушення маткової гемодинаміки при ранній втраті вагітності та їх корекція», д.мед.н., проф. Вовк І.Б., д.мед.н., проф. Кондратюк В.К., Трохимович О.Б.

14:35-14:55 – «Внутриутробные вирусные инфекции — эффективность ультразвукового исследования», д.мед.н., проф. О.М. Папіташвілі (Грузія)

14:55-15:15 – «Роль донаторів оксиду азоту в корекції плацентарної дисфункції», д.мед.н., проф., Жабченко

15:15-15:40 – «Практические аспекты диагностики и лечения ФФТС», к.мед.н. Бугеренко А.Є. (Росія)

15:40-16:00 – «Прегравідарна підготовка в жінок із синдромом втрати плода», проф. Корнацька А.Г., Біла І.А.

16:00-16:20 – «Современные подходы к диагностике и лечению гемолитической болезни плода», к.мед. н. Веропотвелян М.П., к.мед. н. Бондаренко А.А.

16:20-16:40 – «Селективная ЗВУР плода в монохориальных двойнях: диагностика, прогноз, ведение», к.мед.н. Парпалей Є.І.

16:40-17:00 – «Розширений антенатальний моніторинг», к.мед.н. Ошовський В.І.

17:00-17:10 – «Перинатальные исходы партнерских родов в условиях городского родильного дома», к мед. н. Вдовиченко С.Ю.

17:10-17:30 – Дискусія

17:30 – ЗАВЕРШЕННЯ РОБОЧОГО ДНЯ

2-й день

09:00-09:10 — Вступне слово: Академік НАМН, д.мед.н., проф. Запорожан В.М.

09:10-09:30 — «Скринінг на вроджені тромбофілії – державний інструмент впливу на материнську смертність», Член-кор. НАМН, д.мед.н., проф. Камінський В.В.

09:30-09:50 – «Стратегії пренатального скринінгу вродженої та спадкової патології в умовах реформування перинатальних центрів» Член-кор. НАМН, д.мед.н., проф. Арбузова С.Б., д.мед.н., проф. Астахов В.М., к. біол. н., Ніколенко М.І.

09:50–10:10 – «Пренатальное наблюдение внутриутробного пациента: опыт Молдовы», д.мед.н. Фрипту В.Г. (Молдова)

10:10-10:30 – «Эндотелиально-гемостазиологические нарушения как фактор риска перинатальных потерь у пациенток с недифференцированной соединительнотканной дисплазией», д.мед.н., проф. Грищенко О.В., к.мед.н. Сторчак А.В.

10:30-10:50 – «Проблема внутрішньоутробного інфікування плода з позицій доказової медицини», д.мед.н., проф. Пирогова В.І.

10:50-11:10 – «Безпліддя як передумова перинатальних проблем», д.мед.н., проф. Юзько О.М.

11:10 -11:30 – «Профілактика невиношування вагітності та передчасних пологів», д.мед.н., проф. Резніченко Г.І.

11:30-11:50 – «Прегравідарна підготовка пацієнток із гіперпролактинемією», д.мед.н., проф. Бойчук А.В.

11:50-12:10 – «Современная диагностика тромбофилий в акушерской практике», к.мед.н. Донников А.Е. (Росія)

12:10-12:30 – «Онкопатология и беременность: опыт Германии» к.мед.н. Ольга Дотгер (Германия)

12:30-12:50 – «Искусство и медицина в неумолкаемом диалоге: история медицины в произведениях мирового искусства», президент Української секції міжнародної асоціації арт-критиків AICA під егідою UNESCO, заслужений діяч мистецтв України Чегусова З.

12:50-13:10 – «Акушерские этюды в архитектуре города Львова», Член-кор. НАМН, д.мед.н., проф. Маркін Л.Б.

13:10-13:30 – «Очима художників: ілюстрації до підручника внутрішньої медицини», Член-кор. НАМН, д.мед.н., проф. Медвідь В.І.

13:30-13:50 – «Изящная акушерская словесность», д.мед.н., проф. Дубосарська З.М.

13:50-14:10 – «Смех и здоровье. Научные основы смехотерапии», д.мед.н., проф., Брехман Г. (Израиль)

14:10-14:30 – «Эстетические аспекты маммологии», проф., Жабченко І.О.

14:30-14:50 – «Улыбайтесь, господа акушеры», д.мед.н., проф. Жук С.І., к.мед.н. Ошовський В.І.

14:50-16:10 – Урочисте закриття конгресу, вручення сертифікатів

Спасибо вам за добавление статьи в:

Рубрика Конференции

Отзывов нет

Комментариев пока нет.

Оставьте свой отзыв

Имя Сообщение
E-mail (обязательно)
Сайт